Commissies

Om onze vereniging draaiende te houden, zijn vele vrijwilligers actief. Deze hebben wij in diverse commissies ondergebracht. Enkele van de commissies zijn nog in oprichting.

Blessurepreventiecommissie
De Blessurepreventiecommissie (BPC) houdt zich bezig met het voorkomen van blessures en bestaat uit Pierre Graus en Saskia Kooistra. De meest actuele informatie hierover kun je hier vinden.

Clubblad commissie
Deze commissie zorgt ervoor dat de nieuwsbrief en de Pluimpraat regelmatig bij onze leden in de mail terecht komt met interessante inhoud. Dit word verzorgt door Astrid Dames en Rémon van de Werfhorst. Het technisch onderhoud wordt beheerd en verzorgd door Justin Booy. Kijk voor meer informatie hier.

Competitiecommissie
Een flink deel van onze leden speelt competitie of traint mee met deze groep. Zij worden vertegenwoordigd door de competitiecommissie. Meer informatie is te vinden op deze pagina.

Sponsorcommissie
Deze commissie draagt zorg voor het binnenhalen van sponsoren en adverteerders en zijn het contact tussen deze lokale ondernemers en onze vereniging. Tevens zijn ze verantwoordelijk voor alle randzaken die hierbij komen kijken, zoals competitiekleding met sponsorlogo’s. De sponsorcommissie bestaat uit Bas van der Loo, Rémon van de Werfhorst. Een overzicht van alle sponsors en adverteerders is hier te zien.

Woensdagavondcommissie
Deze commissie is nog in oprichting. Wil jij mee helpen om richting te geven aan de invulling van de woensdagavond en hoe de binding tussen de recreanten en competitiespelers beter wordt? Meld je dan bij het bestuur!

Woensdagmorgencommissie
Deze commissie gaat over het reilen en zeilen op de woensdagmorgen. De commissie bestaat uit Bas van der Loo en Astrid Dames. Bij vragen over deze groep kun je bij een van hen terecht.

Jeugdcommissie
Deze commissie is nog in oprichting. Zijn er ouders die het leuk vinden om na te denken over leuke activiteiten voor de jeugd, de binding tussen de verschillende groepen en hoe we het leuk blijven maken voor de jeugd? Meld je dan bij het bestuur!

Wil jij ook iets voor de vereniging doen? Kijk dan of je bij een van de commissies kunt helpen. We badmintonnen met zijn allen, dus we houden de vereniging ook met zijn allen groot. Hierbij helpen alle handen, hoe groot of klein ook. Meld je vooral bij een van de commissieleden voor meer informatie of vraag het na bij het bestuur.