Competitiecommissie

De competitie commissie bestaat uit de competitieleidster en de teamcaptains van alle teams.

De competitieleidsterĀ belegt de vergaderingen en evaluaties met de groep en de trainer. De vergaderingen gaan gebruikelijk over de teams, het aantal teams en de indeling hiervan. Een paar keer per jaar (herfstvakantie, kerstvakantie en voor laatste wedstrijd) komen de trainer, competitieleidster en teamcaptains bij elkaar om te bespreken hoe de competitie verloopt.

De competitieleidster zorgt voor al de uitnodigingen naar de verenigingen waar een team tegen speelt in de competitie, verzorgt de uitslagen in de het weekend na de wedstrijden en regelt invallers.

De teamcaptains zijn het aanspreekpunt tussen de teams en de trainer/competitieleider.

De competitieleidster is Harmke van de Werfhorst. Zij is te bereiken op nummer 038-3762613.

De teamcaptain zorgt voor de volgende zaken (de taken mogen worden verdeeld binnen het team met uitzondering van het regelen van invallers):

  • Het regelen van invallers in overleg met competitieleider en trainer.
  • Verslagje maken van de wedstrijd.
  • Zijn er tussentijds problemen/vragen dan het arrangeren van een overleg/contactmoment.
  • Zijn er problemen met wedstrijden die niet gespeeld kunnen worden, dan het inventariseren hiervan en deze voor 1 augustus doorgeven aan de competitieleider. (Wedstrijden kunnen alleen voor deze datum worden verzet en daarbij ook alleen naar voren worden gezet in de reserveweken. Geplande wedstrijden kunnen niet meer veranderd worden.