Contributie

De contributies zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2016 vastgesteld op:

senioren € 17,00 per maand incasso

junioren € 12,50 per maand incasso.

Bij inschrijving als nieuw lid wordt de eerste maand het inschrijfgeld geïnd:

Voor senioren is dit € 17,00 en voor junioren is dit € 12,50.

Opzegging kan alleen schriftelijk of via mail (secretaris@badminton80wezep.nl) bij het secretariaat (met vermelding van naam, adres, geboortedatum en rekeningnummer waarvan de incasso loopt).

Opzegging kan nadat men minimaal een jaar lid is en vanaf dan vier weken voor de eerstvolgende maand.

Voor mensen met een laag inkomen bestaat de mogelijkheid om subsidie aan te vragen. Dit kan bij de gemeente Oldebroek of bij de Stichting Leergeld Noord Veluwe. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente en op de website van Stichting Leergeld Noord Veluwe.

Het kan gebeuren dat je een langdurige blessure oploopt. Heel vervelend. In de Algemene Ledenvergadering van 2015 is besloten dat als je vindt dat je langdurig geblesseerd bent, je een tijdelijke contributieverlaging kan aanvragen. Het blessure tarief bedraagt € 5,00 per maand. Om hiervoor in aanmerking te komen dien je dit zelf aan te vragen bij een van de bestuursleden. Voor alle duidelijkheid; het betreft uitsluitend blessures waardoor je minimaal enkele maanden niet kunt badmintonnen. Het bestuur beslist uiteindelijk of je in aanmerking komt voor het blessuretarief. Zodra je weer gewoon kunt gaan spelen, dien je dit weer bij het bestuur te melden.

Als je vindt dat jij hiervoor in aanmerking komt dan dien je contact op te nemen met één van de bestuursleden. Het heeft onze voorkeur dat dit schriftelijk gebeurt via de e-mail of via het contactformulier op de website. Het bestuur zal ook per mail aan je laten weten of de contributie wordt aangepast wegens je blessure. Als het bestuur besluit tot aanpassing, dan gaat het aangepaste tarief gaat de volgende maand in. Het blessuretarief geldt alleen voor de basiscontributie. Indien je een competitiebijdrage betaalt, blijft deze wel doorlopen.

Naast gewone leden kent de vereniging ook steunleden. Dit zijn mensen die geen badminton (meer) spelen bij onze vereniging, maar ons nog wel een warm hart toedragen en op de hoogte willen blijven. Deze steunleden betalen € 3,00 per maand.

Indien er onduidelijkheden zijn over de contributie of je hebt hier nog algemene vragen over, dan kun je ten alle tijden contact opnemen met een bestuurslid.